رول حرارتی ۱۱ سانتی

رول حرارتی ۱۱ سانتی

رول حرارتی ۱۱ سانتی چاپ آبی

رول حرارتی ۱۱ سانتی در واقع رول حرارتی ۱۱۰ میلیمتری می باشد.

در واقع عرض این رول ۱۱۰ میلیمتر است که مناسب برای دستگاه هایی است که اغذ های حرارتی با عرض ۱۱۰ میلیمتر داخل آن جا می گیرد.

مثل دستگاه  های آزمایشگاهی و پزشکی که عرض طراحی شده برای کاغذ حرارتی آن ۱۱۰ میلیمتر است.

از دیگر دستگاه هایی که از کاغذ های ۱۱۰ میلیمتری استفاده می کنند دستگاه های آزمایشگاهی می باشند.

 

این کاغذ ها با چاپ آبی و متراژ آنها بیست متر است.

عملکرد آنها شبیه دستگاه های پوز و فیش پرینتر است که بوسیله یک چاپگر حرارتی نتایج آزمایش بر روی کاغذ آن نقش می بندد.

این کاغذ ساخت چین بوده و کیفیت آن برای دستگاه های پزشکی خوب است.

رنگ چاپ این کاغذ آبی است که در کاغذ های حرارتی جدید رنگ چاپ بدلیل مسایل زیست محیطی به آبی تغییر یافته است.

طول این رولها بیست متری ساخته می شود.

بسته بندی آن هم طوری است که هر چهار تا پنج عدد رول در یک کیسه پلاستیکی قرار دارد و شرینک شده است.

سپس چند بسته شرینک شده در داخل یک کارتن قرار گرفته است.

هزینه ارسال بعهده مشتری می باشد.

برای شهرستانها ارسال تا باربری بعهده مشتری است و سپس بار به باربری تحویل داده می شود.

چاپ بر روی رول  حرارتی قبول می شود که هزینه چاپ برای هر عدد رول ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان است.

هزینه هر کلیشه نیز که به تعداد رنگ مورد نظر مشتری بستگی دارد نیز بعنوان یک هزینه ثابت می بایست مد نظر قرار گیرد.

کاغذ حرارتی ۱۱ سانتی بزرگترین سایز برای کاغذ های حرارتی می باشد که در بازار موجود است.

بعد از آن کاغذ های فیش پرینتر می باشد که عرض آنها ۷۹ میلیمتر است.

قیمت رول حرارتی ۱۱ سانتی را در صفحه قیمتها بیابید.