رول کاغذ حرارتی هانسول

رول کاغذ حرارتی هانسول

رول کاغذ حرارتی هانسول یکی از بهترین کاغذهای رول حرارتی در جهان می باشد.

رول کاغذ حرارتی هانسول

کیفیت آن طوری است که به هد دستگاه فیش پرینتر آسیبی وارد نمی کند.

برای مشاهده قیمت لطفا به صفحه قیمتها بروید.

کاغذ طرفه مرکز پخش رول کاغذ حرارتی می باشد.

رول کاغذ حرارتی هانسول در ابعاد مختلف شامل رول حرارتی ۵۷ میلیمتری که برای دستگاه کارت خوان بکار می رود و رول حرارتی ۸ سانتی یا در واقع ۷۹ میلیمتری تولید می شود.

متراژ این رولها متفاوت می باشد. متراژ رول حرارتی۵۷ میلیمتر در اندازه های ۶ متر تا ۲۰ متر تولید می شود. متراژ رول حرارتی ۸ سانتی یا ۷۹ میلیمتری هم از ۴۵ متر تا ۶۰ متر تولید می شود.

هر رول آن نزدیک به سه هزار رول ۸ سانتی تولید می کند.

تولیدات محبوب رول کاغذ حرارتی هانسول

تولیدات محبوب رول کاغذ حرارتی هانسول برای دستگاه پوز یا دستگاه کارت خوان بشرح ذیل می باشد:

هانسول NTC ST 48 /55 / 58 / 65

هانسول NTC AF 48 /55 / 58 / 65

هانسول NTC RCAF / 55 / 62 / 65

برای مثال کاغذ ST 58 پرینت آن تا ۷ سال ماندگاری دارد. ضمن اینکه زمان نگه داشت قبل از پرینت آن سه سال می باشد.

تولیدات محبوب رول کاغذ حرارتی هانسول برای لیبل بشرح ذیل می باشد:

هانسول NTC ST 65 / 74 /80

هانسول NTC ST 65 / 74 /80

حرف ST به معنی استاندارد می باشد و برای پرینترهای با سرعت بالا مناسب می باشد و پوشش نهایی ندارد.

گرماژآن از ۴۸ گرم تا ۸۰ گرم می باشد.

حرف HS  بمعنی حساسیت بالا می باشد و برای چاپگرهای با سرعت بالا بکار می رود.

گرماژ آن از ۸۰ تا ۱۳۸ گرم می باشد.

حرف AF  بمعنی BPA FREE  می باشد. یعنی از بیسفنول ای در آن استفاده نشده است. از نظر بهداشتی مناسب تر است. گرماژ آن از ۴۸ گرم تا ۸۰ گرم متغییر است.

پوشش لایه نهایی را ندارد.

حروف RC بمعنی این است که رول کاغذ حرارتی از کاغذ بازیافتی تولید شده است.

این کاغذ برای دستگاه پوز مناسب است و گرماژ آن از ۵۵ تا ۵۸ گرم متغییر است.

رول کاغذ حرارتی هانسول محصول کره جنوبی می باشد و از بهترین کاغذ حرارتی در آن استفاده شده است.

رول کاغذ حرارتی هانسول برای دستگاه کارت خوان

رول کاغذ حرارتی هانسول برای دستگاه کارت خوان ۵۷ میلیمتری می باشد و برای مشاهده قیمت به صفحه قیمت رول حرارتی مراجعه کنید.