رول کاغذ حرارتی ۸ سانتی ۶۰ متری

رول کاغذ حرارتی ۸ سانتی ۶۰ متری

رول کاغذ حرارتی ۸ سانتی ۶۰ متری با چاپ مشکی فقط با مار ک فونیکس ارایه می شود.

ولی در حال حاضر موجود نیست.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت رول حرارتی مراجعه نمایید.

کاربردهای رول کاغذ حرارتی ۸ سانتی ۶۰ متری

کاربرد های رول کاغذ حرارتی ۸ سانتی ۶۰ متری مانند بقیه رول های حرارتی است با این تفاوت که طول این رول ها بیشتر است.